0961692468 - 0982116208

HẠN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN HẾT NGÀY 25/06/2018

Mỗi thí sinh chỉ đăng ký 1 lần, nếu có sai sót hay cần thay đổi thông tin, vui lòng liên hệ SĐT 0961.692.468 trong giờ hành chính

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu bằng hình thức trực tuyến

#ID Họ và tên CMTND Liên lạc Ngành đăng ký Ngày giờ
119 Ma Thị Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 13/09/2000
******1957486
SĐT: ******8613301
Email: mlinh * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Đọc diễn cảm - Hát
11:47 19-06-2018
118 Ma Thị Toan
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/08/2000
******1080792
SĐT: ******2847286
Email: mahit * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Đọc diễn cảm - Hát
07:29 18-06-2018
117 Ma Thị Tố Uyên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/03/2000
******1068876
SĐT: ******7803596
Email: damha * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Đọc diễn cảm - Hát
07:24 18-06-2018
116 Vương Thị Huế
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 21/08/2000
******5910981
SĐT: ******6631584
Email: vuong * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Đọc diễn cảm - Hát
22:13 17-06-2018
115 Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 30/06/2000
******1915316
SĐT: ******8912844
Email: ngocn * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Đọc diễn cảm - Hát
17:34 17-06-2018
114 Lê Thị Liên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 13/08/2000
******1914981
SĐT: ******2904082
Email: liens * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Đọc diễn cảm - Hát
17:24 17-06-2018
113 Lý Hạnh Trang
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 21/05/2000
******5925038
SĐT: ******6051704
Email: Trang * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Đọc diễn cảm - Hát
09:48 17-06-2018
112 Ngô Thị Hường
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 11/08/2000
******5851144
SĐT: ******9404750
Email: maiph * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Đọc diễn cảm - Hát
08:59 17-06-2018
111 Nông kiều diễm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/03/2000
******5925320
SĐT: ******9770009
Email: Nongk * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Đọc diễn cảm - Hát
07:12 17-06-2018
110 Phùng Thị Thắm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/05/2000
******5269239
SĐT: ******7561175
Email: thamp * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Đọc diễn cảm - Hát
22:05 16-06-2018
109 Phùng Thị Thắm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/05/2000
******5269238
SĐT: ******7561175
Email: anhth * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Đọc diễn cảm - Hát
21:20 16-06-2018
108 Dương Thị Thu Hằng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/12/2000
******1933109
SĐT: ******9007019
Email: dhang * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Đọc diễn cảm - Hát
16:30 16-06-2018
107 Tống Phương Hảo
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 26/06/2000
******1884186
SĐT: ******6330223
Email: rongc * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Đọc diễn cảm - Hát
12:30 16-06-2018
106 Hoàng Thuý Trang
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/04/2000
******1095813
SĐT: ******2048609
Email: Trang * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Đọc diễn cảm - Hát
13:33 15-06-2018
105 Dương Như Quỳnh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/12/2000
******1985692
SĐT: ******9413321
Email: nhuqu * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Đọc diễn cảm - Hát
13:06 15-06-2018
104 Nguyễn Thị Lan Vy
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 29/01/2000
******1894119
SĐT: ******8316577
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Đọc diễn cảm - Hát
15:47 14-06-2018
103 khuất huyền trang
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 05/04/2000
******2002785
SĐT: ******9290050
Email: khuat * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Đọc diễn cảm - Hát
22:28 13-06-2018
102 Nguyễn Thị Hải Yến
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 13/05/2000
******0031742
SĐT: ******7323403
Email: yenmo * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Đọc diễn cảm - Hát
11:26 13-06-2018
101 Nguyễn thị phúc hậu
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/12/2000
******0031715
SĐT: ******4200122
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Đọc diễn cảm - Hát
10:55 13-06-2018
100 Đinh Thị Tuyết Nhung
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/04/2000
******1957576
SĐT: ******3300220
Email: imsua * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Đọc diễn cảm - Hát
22:38 12-06-2018
99 Nguyễn thị diễm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 25/11/2000
******5857332
SĐT: ******2427511
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Đọc diễn cảm - Hát
21:22 12-06-2018
98 HOÀNG THUỲ LINH
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 28/10/2000
******2339743
SĐT: ******9642769
Email: hoang * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Đọc diễn cảm - Hát
19:59 12-06-2018
97 Nguyễn Thị Phương Thảo
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 03/03/2000
******1759042
SĐT: ******8300131
Email: hoang * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Đọc diễn cảm - Hát
16:41 12-06-2018
96 Võ Thị Bích Vi
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/05/2000
******1268539
SĐT: ******7924790
Email: vivip * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Đọc diễn cảm - Hát
07:51 12-06-2018
95 Phạm Thị Thu Huyền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 25/03/2000
******5906552
SĐT: ******5367447
Email: phamt * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Đọc diễn cảm - Hát
19:54 11-06-2018
94 Phạm Thị Ánh Quyên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/11/2000
******1986577
SĐT: ******5810704
Email: phamq * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Đọc diễn cảm - Hát
19:28 11-06-2018
93 Triệu Thị Hà
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 28/10/2000
******5255944
SĐT: ******8849427
Email: thutr * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Đọc diễn cảm - Hát
14:25 11-06-2018
92 Quách Thị Hồng Minh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 31/08/2000
******3750951
SĐT: ******4286440
Email: Minh.minh3 * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Đọc diễn cảm - Hát
08:11 11-06-2018
91 Ma Thị Nhiên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 22/10/2000
******1962094
SĐT: ******6452410
Email: Nhien * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Đọc diễn cảm - Hát
19:52 10-06-2018
90 Phạm Thị Thúy Lan
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/04/2000
******2008828
SĐT: ******1108153
Email: chuma * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Đọc diễn cảm - Hát
18:22 10-06-2018
Tổng số phiếu: 119