0961692468 - 0982116208

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ĐỢT 1 TỪ NGÀY 10/08/2018

Mỗi thí sinh có thể đăng ký nhiều nguyện vọng, nếu có sai sót hay cần thay đổi thông tin, vui lòng liên hệ SĐT 0961.692.468

Danh sách thí sinh đăng ký tuyển sinh bổ sung đợt 1

#ID Họ và tên CMTND/SBD Liên lạc Ngành đăng ký Ngày giờ
66 NGỌC THỊ DUNG
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/01/2000
CMT: **2275950
SBD: **0050
SĐT: ******4365425
Email: shank * * * @gmail.com
Sư phạm Địa lý
Tổ hợp môn: to-va-di
NV1
22:35 27-08-2018
65 Thào Ngọc Ánh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/08/1998
CMT: **3582588
SBD: **1142
SĐT: ******6922343
Email: thaon * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
Tổ hợp môn: to-va-n1
NV4
09:55 24-08-2018
64 NGUYỄN THỊ HIẾU
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/01/2000
CMT: **3485753
SBD: **0145
SĐT: ******3485152
Email: nguye * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
Tổ hợp môn: va-su-gd
NV1
23:53 21-08-2018
63 TRẦN THỊ THÙY
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 14/10/2000
CMT: **5284162
SBD: **2251
SĐT: ******3074998
Email: trant * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
Tổ hợp môn: to-va-n1
NV1
18:25 21-08-2018
62 TRẦN MINH NGỌC
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/01/2000
CMT: **0001613
SBD: **7023
SĐT: ****** 016550
Email: ngovi * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
Tổ hợp môn: to-va-n1
NV1
16:49 21-08-2018
61 NGUYỄN THỊ HUỆ
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 14/08/2000
CMT: **2312188
SBD: **8627
SĐT: ******2008680
Email: kimhu * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
Tổ hợp môn: to-va-n1
NV1
09:26 21-08-2018
60 NÔNG THỊ HỘI
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/07/2000
CMT: **5269305
SBD: **1762
SĐT: ******6307632
Email: nongh * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
Tổ hợp môn: to-va-n1
NV1
16:50 20-08-2018
59 NÔNG THỊ HỘI
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/07/2000
CMT: **5269305
SBD: **1762
SĐT: ******6307632
Email: nongh * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
Tổ hợp môn: to-va-n1
NV0
15:12 20-08-2018
58 NÔNG THỊ HỘI
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/07/2000
CMT: **5269305
SBD: **1762
SĐT: ******6307632
Email: nongh * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
Tổ hợp môn: to-va-n1
NV0
15:10 20-08-2018
57 NGUYỄN THỊ THU TRANG
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 03/12/2000
CMT: **2001496
SBD: **2693
SĐT: ******9845952
Email: trang * * * @gmail.com
Sư phạm Sinh học
Tổ hợp môn: to-ho-si
NV2
12:33 20-08-2018
56 NGUYỄN THỊ THU TRANG
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 03/12/2000
CMT: **2011496
SBD: **2693
SĐT: ******9845952
Email: trang * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
Tổ hợp môn: to-li-ho
NV1
12:29 20-08-2018
55 NGUYỄN THỊ THU TRANG
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 03/12/2000
CMT: **2001496
SBD: **2693
SĐT: ******9845952
Email: trang * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
Tổ hợp môn: to-li-ho
NV1
12:25 20-08-2018
54 TRẦN THỊ THANH PHƯƠNG
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 25/06/2000
CMT: **0000986
SBD: **4276
SĐT: ******7893101
Email: phegg * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
Tổ hợp môn: to-va-n1
NV1
09:27 20-08-2018
53 NGUYỄN LINH CHI
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/10/2000
CMT: **2317229
SBD: **2043
SĐT: ******6678177
Email: tatua * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
Tổ hợp môn: to-va-n1
NV1
19:18 19-08-2018
52 TRIỆU THỊ NHƯ QUỲNH
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/03/2000
CMT: **1896407
SBD: **0342
SĐT: ******5334894
Email: nguye * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
Tổ hợp môn: va-su-di
NV2
17:32 19-08-2018
51 NGUYỄN NGỌC HÀ
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 03/10/2000
CMT: **2004385
SBD: **2990
SĐT: ******5753988
Email: trant * * * @gmail.com
Sư phạm Hoá học
Tổ hợp môn: to-ho-n1
NV1
16:19 19-08-2018
50 NGUYỄN NGỌC HÀ
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 03/10/2000
CMT: **2004385
SBD: **2990
SĐT: ******5753988
Email: trant * * * @gmail.com
Sư phạm Hoá học
Tổ hợp môn: to-li-ho
NV1
16:05 19-08-2018
49 ĐẶNG THỊ THU THẢO
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/03/2000
CMT: **2009463
SBD: **1021
SĐT: ******5511028
Email: thuth * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Tổ hợp môn: va-to-nk1
NV1
16:32 18-08-2018
48 NGUYỄN BÍCH NGỌC
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 03/11/2000
CMT: **5286394
SBD: **1292
SĐT: ******5903558
Email: ngoc0 * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Tổ hợp môn: va-to-nk2
NV2
19:21 17-08-2018
47 Hoàng Quốc Cường
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 07/12/1997
CMT: **1057804
SBD: **0241
SĐT: ******9778143
Email: nocar * * * @gmail.com
Sư phạm Lịch sử
Tổ hợp môn: va-su-di
NV1
09:20 17-08-2018
46 NGUYỄN THỊ MINH HIỀN
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 07/10/2000
CMT: **2369319
SBD: **3755
SĐT: ******2976852
Email: Hangd * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
Tổ hợp môn: va-su-di
NV2
22:44 16-08-2018
45 NGUYỄN THỊ MINH HIỀN
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 07/10/2000
CMT: **2369319
SBD: **3755
SĐT: ******2976852
Email: Hangd * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
Tổ hợp môn: to-va-n1
NV1
22:39 16-08-2018
44 HOÀNG THỊ NGỌC TRÂM
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 06/01/2000
CMT: **5103056
SBD: **1312
SĐT: ******4614568
Email: phuon * * * @gmail.com
Sư phạm Địa lý
Tổ hợp môn: va-su-di
NV1
13:56 16-08-2018
43 Nguyễn Thị Huyền Trang
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 25/05/2000
CMT: **2309932
SBD: **5119
SĐT: ******4292851
Email: huyen * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
Tổ hợp môn: to-va-n1
NV3
18:00 15-08-2018
42 Nguyễn Thị Huyền Trang
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 25/05/2000
CMT: **2309932
SBD: **5119
SĐT: ******4292851
Email: huyen * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
Tổ hợp môn: to-va-n1
NV2
17:57 15-08-2018
41 Nguyễn Thị Huyền Trang
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 25/05/2000
CMT: **2309932
SBD: **5119
SĐT: ******4292851
Email: huyen * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
Tổ hợp môn: to-va-n1
NV1
17:54 15-08-2018
40 NGUYỄN THỊ HẢO
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 07/06/2000
CMT: **1962038
SBD: **3393
SĐT: ******4471644
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Tổ hợp môn: to-va-n1
NV1
16:37 15-08-2018
39 MÃ VĂN TÀI
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 06/09/2000
CMT: **4932086
SBD: **5993
SĐT: ******8301647
Email: taiva * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
Tổ hợp môn: to-va-n1
NV5
18:10 14-08-2018
38 PHAN THỊ THANH HIỀN
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/12/2000
CMT: **2296009
SBD: **0099
SĐT: ******2314214
Email: hienp * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
Tổ hợp môn: to-va-n1
NV1
15:27 14-08-2018
37 NGUYỄN THỊ NHÀN
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 14/07/2000
CMT: **2322384
SBD: **3913
SĐT: ******9209092
Email: thanh * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
Tổ hợp môn: to-li-ho
NV2
12:38 14-08-2018
Tổng số phiếu: 66