0961692468 - 0982116208

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ĐỢT 1 TỪ NGÀY 10/08/2018

Mỗi thí sinh có thể đăng ký nhiều nguyện vọng, nếu có sai sót hay cần thay đổi thông tin, vui lòng liên hệ SĐT 0961.692.468

Danh sách thí sinh đăng ký tuyển sinh bổ sung đợt 1

#ID Họ và tên CMTND/SBD Liên lạc Ngành đăng ký Ngày giờ
46 NGUYỄN THỊ MINH HIỀN
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 07/10/2000
CMT: **2369319
SBD: **3755
SĐT: ******2976852
Email: Hangd * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
Tổ hợp môn: va-su-di
NV2
22:44 16-08-2018
45 NGUYỄN THỊ MINH HIỀN
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 07/10/2000
CMT: **2369319
SBD: **3755
SĐT: ******2976852
Email: Hangd * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
Tổ hợp môn: to-va-n1
NV1
22:39 16-08-2018
44 HOÀNG THỊ NGỌC TRÂM
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 06/01/2000
CMT: **5103056
SBD: **1312
SĐT: ******4614568
Email: phuon * * * @gmail.com
Sư phạm Địa lý
Tổ hợp môn: va-su-di
NV1
13:56 16-08-2018
43 Nguyễn Thị Huyền Trang
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 25/05/2000
CMT: **2309932
SBD: **5119
SĐT: ******4292851
Email: huyen * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
Tổ hợp môn: to-va-n1
NV3
18:00 15-08-2018
42 Nguyễn Thị Huyền Trang
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 25/05/2000
CMT: **2309932
SBD: **5119
SĐT: ******4292851
Email: huyen * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
Tổ hợp môn: to-va-n1
NV2
17:57 15-08-2018
41 Nguyễn Thị Huyền Trang
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 25/05/2000
CMT: **2309932
SBD: **5119
SĐT: ******4292851
Email: huyen * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
Tổ hợp môn: to-va-n1
NV1
17:54 15-08-2018
40 NGUYỄN THỊ HẢO
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 07/06/2000
CMT: **1962038
SBD: **3393
SĐT: ******4471644
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Tổ hợp môn: to-va-n1
NV1
16:37 15-08-2018
39 MÃ VĂN TÀI
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 06/09/2000
CMT: **4932086
SBD: **5993
SĐT: ******8301647
Email: taiva * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
Tổ hợp môn: to-va-n1
NV5
18:10 14-08-2018
38 PHAN THỊ THANH HIỀN
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/12/2000
CMT: **2296009
SBD: **0099
SĐT: ******2314214
Email: hienp * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
Tổ hợp môn: to-va-n1
NV1
15:27 14-08-2018
37 NGUYỄN THỊ NHÀN
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 14/07/2000
CMT: **2322384
SBD: **3913
SĐT: ******9209092
Email: thanh * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
Tổ hợp môn: to-li-ho
NV2
12:38 14-08-2018
36 NGUYỄN THỊ NHÀN
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 14/07/2000
CMT: **2322384
SBD: **3913
SĐT: ******9209092
Email: thanh * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
Tổ hợp môn: to-li-ho
NV1
12:33 14-08-2018
35 HOÀNG THU HẰNG
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/08/2000
CMT: **5280043
SBD: **2691
SĐT: ******4947184
Email: hoang * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
Tổ hợp môn: to-va-n1
NV1
19:58 13-08-2018
34 NGUYỄN NHƯ BIỂN
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 07/12/2000
CMT: **5851378
SBD: **3951
SĐT: ******2780756
Email: chito * * * @gmail.com
Sư phạm Lịch sử
Tổ hợp môn: va-su-di
NV1
16:59 13-08-2018
33 HÀ THỊ DIỆU LINH
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 13/10/2000
CMT: **5268457
SBD: **0730
SĐT: ******8915075
Email: Linhc * * * @gmail.com
Sư phạm Địa lý
Tổ hợp môn: to-va-di
NV2
15:49 13-08-2018
32 HÀ THỊ DIỆU LINH
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 13/10/2000
CMT: **5268457
SBD: **0730
SĐT: ******8915075
Email: Linhc * * * @gmail.com
Giáo dục học
Tổ hợp môn: va-di-gd
NV3
15:45 13-08-2018
31 HÀ THỊ DIỆU LINH
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 13/10/2000
CMT: **5268457
SBD: **0730
SĐT: ******8915075
Email: Linhc * * * @gmail.com
Sư phạm Địa lý
Tổ hợp môn: to-va-di
NV2
15:40 13-08-2018
30 HÀ THỊ DIỆU LINH
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 13/10/2000
CMT: **5268457
SBD: **0730
SĐT: ******8915075
Email: Linhc * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
Tổ hợp môn: to-va-n1
NV1
15:37 13-08-2018
29 PHAN THỊ MỸ LINH
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 09/05/2000
CMT: **4670751
SBD: **7568
SĐT: ******9802475
Email: phanm * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
Tổ hợp môn: to-va-n1
NV2
14:10 13-08-2018
28 PHAN THỊ MỸ LINH
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 09/05/2000
CMT: **4670751
SBD: **7568
SĐT: ******9802475
Email: phanm * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
Tổ hợp môn: to-va-n1
NV1
13:52 13-08-2018
27 BÙI THÙY HƯƠNG
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/01/2000
CMT: **5290673
SBD: **0687
SĐT: ******7542501
Email: h1812 * * * @gmail.com
Sư phạm Khoa học tự nhiên
Tổ hợp môn: to-li-ho
NV2
10:22 13-08-2018
26 BÙI THÙY HƯƠNG
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/01/2000
CMT: **5290673
SBD: **0687
SĐT: ******7542501
Email: h1812 * * * @gmail.com
Sư phạm Hoá học
Tổ hợp môn: to-li-ho
NV1
10:15 13-08-2018
25 BÙI ĐÌNH CẤP
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 28/06/2000
CMT: **4672089
SBD: **0390
SĐT: ******1059503
Email: buidi * * * @gmail.com
Giáo dục học
Tổ hợp môn: va-su-di
NV3
07:55 13-08-2018
24 BÙI ĐÌNH CẤP
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 28/06/2000
CMT: **4672089
SBD: **0390
SĐT: ******1059503
Email: buidi * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
Tổ hợp môn: to-va-n1
NV2
07:44 13-08-2018
23 HOÀNG HẢI LONG
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 22/05/2000
CMT: **5103471
SBD: **1772
SĐT: ******6843975
Email: hailo * * * @gmail.com
Giáo dục Chính trị
Tổ hợp môn: va-di-gd
NV3
07:33 13-08-2018
22 HOÀNG HẢI LONG
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 22/05/2000
CMT: **5103471
SBD: **1772
SĐT: ******6843975
Email: hailo * * * @gmail.com
Giáo dục học
Tổ hợp môn: to-va-di
NV2
07:24 13-08-2018
21 BÙI ĐÌNH CẤP
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 28/06/2000
CMT: **4672089
SBD: **0390
SĐT: ******1059503
Email: buidi * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
Tổ hợp môn: to-va-n1
NV1
07:18 13-08-2018
20 HOÀNG HẢI LONG
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 22/05/2000
CMT: **5103471
SBD: **1772
SĐT: ******6843975
Email: hailo * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
Tổ hợp môn: va-su-di
NV1
07:15 13-08-2018
19 NGUYEN THANH HIEN
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/04/2000
CMT: **5883767
SBD: **1660
SĐT: ******9715363
Email: thanh * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
Tổ hợp môn: to-va-n1
NV1
22:08 12-08-2018
18 BÙI LAN HƯƠNG
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/10/2000
CMT: **1879329
SBD: **5596
SĐT: ******4107332
Email: lanhu * * * @gmail.com
Sư phạm Hoá học
Tổ hợp môn: to-li-ho
NV3
13:43 12-08-2018
17 BÙI LAN HƯƠNG
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/10/2000
CMT: **1879329
SBD: **5596
SĐT: ******4107332
Email: lanhu * * * @gmail.com
Sư phạm Khoa học tự nhiên
Tổ hợp môn: to-li-ho
NV2
13:39 12-08-2018
Tổng số phiếu: 46