0961692468 - 0982116208

Tin tuyển sinh

Thi thử đại học, áp lực thật
Tin tuyển sinh 20-05-2017

Thi thử đại học, áp lực thật

Ngày thi THPT quốc gia 2017 đang đến gần, những kỳ thi thử càng dồn dập. Kết quả từ những đợt thi này ít nhiều ảnh hưởng tâm lý của học sinh.