0961692468 - 0982116208

QUY ĐỊNH XÉT TUYỂN BỔ SUNG LẦN 1 ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

2. Ngành xét tuyển, chỉ tiêu và điểm nhận hồ sơ xét tuyển

STT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu công bố

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển

1

Giáo dục học

7140101

C00

 

>=17.00

C04

>=17.00

C20

>=17.00

2

Quản lý Giáo dục

7140114

C00

 

>=17.00

C04

>=17.00

C20

>=17.00

3

Giáo dục Mầm non

7140201

M00

 

>=18.50

M06

>=18.50

4

Giáo dục Tiểu học

7140202

D01

 

>=17.50

5

Giáo dục Chính trị

7140205

C00

 

>=17.00

C19

>=17.00

C20

>=17.00

6

Giáo dục Thể chất

7140206

B00

 

>=17.00

A00

>=17.00

C00

>=17.00

7

Sư phạm Toán học

7140209

A00

 

>=17.00

A01

>=17.00

D01

>=17.00

8

Sư phạm Tin học

7140210

A00

 

>=17.50

A01

>=17.50

D07

>=17.50

9

Sư phạm Vật lý

7140211

A00

 

>=17.00

A01

>=17.00

10

Sư phạm Hoá học

7140212

A00

 

>=17.00

D07

>=17.00

11

Sư phạm Sinh học

7140213

B00

 

>=17.00

D08

>=17.00

12

Sư phạm Ngữ văn

7140217

C00

 

>=17.00

D01

>=17.00

D14

>=17.00

13

Sư phạm Lịch sử

7140218

C00

 

>=17.00

14

Sư phạm Địa lý

7140219

C00

 

>=17.50

C04

>=17.50

D10

>=17.50

15

Sư phạm Tiếng Anh

7140231

D01

 

>=17.00

16

Sư phạm Khoa học tự nhiên

7140247

A00

 

>=17.50

B00

>=17.50

17

Tâm lý học giáo dục

7310403

C00

 

>=17.00

C04

>=17.00

C20

>=17.00

3. Phương thức xét tuyển

- Điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo từng tổ hợp (trong bảng ở mục 2). Điểm trúng tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có).

- Xét tuyển theo chỉ tiêu của từng ngành.

4. Tiêu chí xét tuyển

Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu dựa theo tổng điểm các môn thi của tổ hợp đăng ký xét tuyển và điểm ưu tiên (nếu có).

5. Hướng dẫn đăng ký xét tuyển

5.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu tải về tại đỉa chỉ: http://tuyensinh.dhsptn.edu.vn)

- Bản chính Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

5.2. Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Thí sinh không phải nộp lệ phí xét tuyển.

- Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển theo một trong 3 hình thức sau đây:

a. Hình thức thứ nhất: Nộp trực tiếp tại trường

- Địa điểm: phòng 311, nhà A1, Trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên - Số 20 - Đường Lương Ngọc Quyến Thành phố Thái Nguyên.

- Thời gian: Từ ngày 10/8/2018 đến ngày 17h00 ngày 22/8/2018 (sáng từ 8h00 đến 11h00; chiều từ 14h00 đến 17h00).

b. Hình thức thứ hai: Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://nangkhieu.dhsptn.edu.vn

- Thí sinh cập nhật đầy đủ các thông tin đăng ký kèm theo file ảnh Bản chính Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

- Thời gian: Từ ngày 10/8/2018 đến ngày 17h00 ngày 22/8/2018.

c. Hình thức thứ ba: Gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện

- Thí sinh gửi hồ sơ bằng cách chuyển phát nhanh về địa chỉ: Ban tuyển sinh, Trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên - Số 20 - Đường Lương Ngọc Quyến Thành phố Thái Nguyên.

- Thời gian: Từ ngày 10/8/2018 đến ngày 17h00 ngày 22/8/2018 (tính theo dấu bưu điện).

6. Thông báo kết quả trúng tuyển

- Thí sinh xem Danh sách thí sinh trúng tuyển trên website của trường: http://www.dhsptn.edu.vn sau ngày 22/8/2018.